Tavoitteemme on yhteistyössä koulun kanssa luoda hyvää kouluilmapiiriä sekä tuoda iloa ja vaihtelua koulupäiviin!

Tavoite

Messukylän koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää kodin ja koulun
yhteistoimintaa. Yhdistyksen kautta vanhemmilla on mahdollisuus osallistua koulua ja kasvatusta koskevaan keskusteluun ja toimintaan.

Liity jäseneksi

Varoja toimintaan saadaan yhdistyksen jäsenmaksun lisäksi esimerkiksi pitämällä kahviota
koululla järjestettävien tapahtumien yhteydessä. Liittymällä jäseneksi ja maksamalla jäsenmaksun 
voit olla mukana tässä tärkeässä työssä!