Toimimme kaikkien Messukylän koulun oppilaiden hyväksi


Tavoite

Messukylän koulun vanhempainyhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää kodin ja koulun yhteistoimintaa. Yhdistyksen kautta vanhemmilla on mahdollisuus osallistua koulua ja kasvatusta koskevaan keskusteluun ja toimintaan.


Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Messukylän koulun ja esikoulun oppilaiden lasten vanhemmat, huoltajat sekä koulun henkilöstö. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä myös muu henkilö tai  yhteisö.


Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 - 12 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen nykyinen kokoonpano löytyy jäsensivustolta.


Yhteystiedot

Tervetuloa mukaan toimintaan!

VanhempainyhdistysMessukyla@gmail.com